Podjetniško svetovanje

Za poslovanje in rast družbe so poleg lastnikov odgovorna predvsem poslovodstva, ki v družbah morajo prepoznati potenciale in možnosti nadaljnega razvoja in rasti družbe.

Insolvenčni postopki

Odlično poznavanje insolvenčne zakonodaje, predvsem pa praktične izkušnje iz številnih postopkov v različnih dejavnostih, kjer smo sodelovali so zagotovilo našim poslovnim partnerjem, da bodo postopki učinkoviti in izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

w

Pogosto zastavljena vprašanja

Za nasvete in pomoč pri poslovnem, tehničnem ali pravnem svetovanju nas kontaktirajte. Poiščite odgovore na svoja vprašanja.

Družba za poslovno, tehnično in pravno svetovanje

Usmerjeni smo predvsem v preventivno delovanje, torej v obdobje poslovanja, ko se pokažejo prvi znaki, da se pri poslovanju pojavijo dogodki, ki negativno vplivajo na poslovne rezultate.

Pristopimo k analizi podjetja in poslovnih dogodkov, ocenimo tveganja in pripravimo preventivne in korektivne ukrepe za izboljšanje poslovanja.

Memo

Letna poročila 2020

Večina naših poslovnih partnerjev pospešeno pripravlja gradiva za Letno poročilo 2020. Tudi mi smo vključeni v pripravo poročil, določena poglavja kot, npr. obvladovanje tveganj, poslovni del poročila smo pripravljali v sodelovanju s poslovodstvi družb, pomagamo pa tudi pri sestavi računovodskih izkazov, analizi poslovanja, pregled terjatev in dolžnikov, analiza kupcev in trga, ipd.

Z veseljem tudi vam pomagamo z nasveti ali pripravo gradiv poslovnih poročil za leto 2020.

Epidemija covida-19 je s številnimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa, močno zarezala v gospodarstvo.

V mnogih podjetjih izpada ne bo mogoče nadoknaditi.

Napovedi  za Slovenijo za letos predvidevajo od 6,7-odstotno do 7,5-odstotno krčenje bruto domačega proizvoda (BDP), Banka Slovenije, pa računa celo na 7,6-odstotni padec BDP.

Zato je pomembno, da podjetja pravočasno prepoznajo težave in ocenijo tveganja, ki se pojavljajo in pravočasno načrtujejo ukrepe, s katerimi bodo blažili in omejevali negativne učinke epidemije. Pravočasno ukrepanje je bistvenega pomena za uspešnost izvajanja ukrepov. Povsod, kjer smo pravočasno zaznali težave, pravilno ocenili tveganja ter ukrepe pravočasno sprejeli in izvedli, se prilagodili novim razmeram, danes večjih težav nimamo.

Nepravočasno ukrepanje in zavlačevanje nujno potrebnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja običajno rezultirajo v stečaju družbe in prenehanju poslovanja.

Ko lastništvo družb in poslovodenje pri družbah, ki zaidejo v poslovne težave postanejo silno breme in “prekletstvo”. Zaradi dobro poučenih upnikov se zadeve rešujejo bistveno težje kot se je tovrstna problematika reševala pred leti.

V času zadnje gospodarske krize, so se upniki skozi številne postopke finančnih prestrukturiranj in stečajev naučili postopkov in ukrepov, s katerimi  poslovodstvom družb, ki končajo v insolvenčnih postopkih pošteno zagrenijo nekaj let življenja. Upniki postavljajo vprašanja, odškodninsko in kazensko preganjajo poslovodstva (in družbenike) in še bi lahko naštevali. Za veliko tega so si poslovodstva (in družbeniki) velikokrat krivi sami. Nepravočasno ukrepanje in zavlačevanje nujno potrebnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja običajno rezultirajo v stečaju družbe in prenehanju poslovanja. Za nameček se tik pred stečajem dogajajo še razne “kreativne rešitve” v zvezi s razpolaganjem premoženja insolventnega dolžnika, s katerimi si poslovodstvo v sodelovanju s tretjimi osebami “prisluži” še odškodninske tožbe in kazenske postopke. Neodplačna razpolaganja, prodaja za neznatno vrednost, izguba poslovne dokumentacije, neenakomerno obravnanje upnikov in prenos dejavnosti so pogosti pojavi preden družba dokončno konča v stečajnem postopku.

Stečaji se bodo vedno dogajali. To je naravni cikel življenja podjetja. Pomembno pa je, da se poslovodstvo (in družbeniki) zavedajo svojih dolžnih ravnanj in postopke speljejo v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Vsega tega ne bi bilo, če bi poslovodstva (in družbeniki) pravočasno zaznala tveganja in težave pri poslovanju, pripravila ustrezne usmeritve poslovanja, spremenili svoje poslovne navade in dosledno izvajala sprejete ukrepe.

Naše izkušnje kažejo, da se zadeve lahko spravijo v red tako kratkoročno kot dolgoročno, če se jih le lotimo pravočasno in pravilno. Veliko družb, kjer smo pravočasno ukrepe načrtovali in izvedli danes normalno posluje.

Družbe so pri svojem poslovanju izpostavljene različnim vrstam tveganj. Nekatera tveganja so takšna, ki se jim ne moremo izogniti, pred večino tveganj pa se družba lahko ustrezno zaščiti, če so le tveganja pravočasno prepoznana in se nanje pripravimo.