Insolvenčni postopki

Hiter padec prihodkov zaradi spremembe tržnih razmer, nezmožnost poplačila najetih posojil, neplačilna disciplina, trajna blokada poslovnih računov, in še bi lahko naštevali.

Kljub pozitivni gospodarski rasti v zadnjih letih se življenski cikel podjetij ne spreminja. Nastajajo vedno nova podjetja, medtem ko nekatera iz zelo različnih razlogov ugašajo. Gre za povsem normalen cikel življenja podjetij.

Žal se večina poslovodstev in lastnikov ne zaveda, da je družba zašla v poslovni položaj, za katerega veljajo določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki definira dolžna ravnanja organov poslovodenja, nadzora in družbenikov.

Neizvedba postopkov lahko vodi v odškodninsko odgovornost uprav, nadzora, v nekaterih primerih pa tudi družbenikov.

Odlično poznavanje insolvenčne zakonodaje, predvsem pa praktične izkušnje iz številnih postopkov v različnih dejavnostih, kjer smo sodelovali, predstavljata kapital družbe in zagotovilo našim poslovnim partnerjem, da bodo postopki učinkoviti in izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

Zaradi komplicirane zakonodaje je potrebno veliko specifičnega znanja in predvsem izkušenj za pravilno izvedbo vseh potrebnih ukrepov, s katerimi se morda tudi še lahko izognemo insolvenčnim postopkom.

Imamo potrebna znanja, poučimo vas o vseh potrebnih korakih ter seznanimo z morebitnimi tveganji pri posameznih poslih.

V vseh procesih, v katerih sodelujemo je zagotovljena pravna podpora, s katero zmanjšujemo vse vrste tveganj, ki se lahko pojavijo.

Zaposleni se redno udeležujemo šolanj in predavanj za poglobitev potrebnih znanj iz različnih področij zakonodaje in stalno nadgrajujemo preizkušene ukrepe za posamezne poslovne položaje, ki smo jih pridobivali z dolgoletno prakso.

V celoti vam pripravimo in tudi operativno izpeljemo načrt finančne in poslovne reorganizacije, zastopamo vas lahko v upniških odborih in branimo vaše interese.