Kdo smo?

Smo svetovalno podjetje, ki ponuja pomoč družbenikom, delničarjem, upravam in poslovodstvom podjetij pri oblikovanju poslovnih rešitev.

Sooblikujemo in sodelujemo pri poslovanju družb v vseh procesih. Vse rešitve oblikujemo individualno, glede na vsakokratne potrebe naročnika.Naši naročniki pri nas preverjajo in iščejo nove poslovne rešitve. Posebno pozornost posvečamo prepoznavi tveganj za družbo in optimiranju poslovnih procesov.

Zakaj torej zunanji svetovalci tudi pri rednem poslovanju družbe?

Zaradi vsakodnevne rutine in obilice vsakodnevnih poslovnih dogodkov in odločitev se poslovodstva v praksi skozi čas velikokrat oddaljijo od osnovnih zastavljenih ciljev.

Zunanji sodelavci z vsakodnevno problematiko družbe niso obremenjeni, zato je njihovo mnenje ali predlog rešitve vsakokratne situacije lahko bolj objektiven in lahko zadevo prikaže v iz drugih vidikov. Ocenjena tveganja, poslovni položaj družbe, vse okoliščine sklenitve posla zunanji svetovalec oceni velikokrat precej drugače kot lastniki ali poslovodja. Razlog za takšno oceno je v tem, da zunanji svetovalec situacijo dojema in razume povsem poslovno in ni obremenjen z zgodovino dogodkov ali kakršnih koli povezav iz preteklosti.

 Glede na dolgoletne izkušnje na najvišjih vodilnih in vodstvenih mestih vam lahko zagotovimo objektiven in praktično-realističen pogled na vsakokratno situacijo v družbi ter predlagamo poslovne rešitve, ki bodo v največji meri v korist družbe.