Novice

Letna poročila 2020

8 februarja, 2021

Večina naših poslovnih partnerjev pospešeno pripravlja gradiva za Letno poročilo 2020. Tudi mi smo vključeni v pripravo poročil, določena poglavja kot, npr. obvladovanje tveganj, poslovni del poročila smo pripravljali v sodelovanju s poslovodstvi družb, pomagamo pa tudi pri sestavi računovodskih izkazov, analizi poslovanja, pregled terjatev in dolžnikov, analiza kupcev in trga, ipd.

Z veseljem tudi vam pomagamo z nasveti ali pripravo gradiv poslovnih poročil za leto 2020.

<

Nazaj na osrednjo stran.

Ne najdete odgovora? Vprašajte.

1 + 2 =