Novice

Novi začeti stečajni postopki

1 marca, 2021

Pri zbiranju in obdelavi podatkov o začetih novih stečajnih postopkih opažamo, da Finančna uprava pogosto posega po naši presoji po skrajnem orodju izvršbe, to je predlogu za začetek stečajnega postopka. Ko smo analizirali dolžnike gre v večini primerov za  znane “kronične dolžnike”, ki se že nekaj časa (let?) borijo z obstojem. Dolžniki v večini primerov niso niti odgovarjali / ugovarjali predlogu za začetek stečajnega postopka, kar je pokazatelj da poslovodstva ne poznajo posledic začetka stečajnega postopka zanje, kot odgovorne osebe dolžnika.

Upajmo, da imenovani stečajni upravitelji opravijo svoje naloge, kot nalaga ZFPPIPP, saj se bo le tako dvignila zavest o dolžnih ravnanjih poslovodstev v primeru nastanka insolventnosti. O dolžnih ravnanjih poslovodstva v primeru nastanka insolventnosti smo sicer pisali pred časom v drugem prispevku.

<

Nazaj na osrednjo stran.

Ne najdete odgovora? Vprašajte.

13 + 14 =