Podjetniško svetovanje

Na mesta nekdanjih velikih, propadlih družb so stopila manjša podjetja, ki pa velikokrat iz različnih razlogov za izvajanje poslovnih procesov nimajo ustreznih ali usposobljenih kadrov, ki bi družbi omogočile trajno rast in razvoj. Takšne družbe pričnejo stagnirati, dolgoročno pa nazadovati, saj v svoje poslovanje ne uvajajo potrebnih novosti, izgubljajo konkurenčno prednost, ter dolgoročno ogrozijo svoj položaj na trgu.

Za poslovanje in rast družbe so poleg lastnikov odgovorna predvsem poslovodstva, ki v družbah morajo prepoznati potenciale in možnosti nadaljnega razvoja in rasti družbe.

Vizija, poslanstvo in krovni cilji so tisti pojmi, ki jih poslovodsta v večini primerov še definirajo, pravi izzivi pa se pričnejo z vpeljavo le-teh v vsakodnevno poslovanje.

V poslovanju družbe se predhodno definirani pojmi običajno počasi izgubijo svoj pomen, kar dolgoročno lahko privede do resnih težav pri sprejemanju in odločitev in poslovanju družbe.

 

Zakaj torej zunanji svetovalci tudi pri rednem poslovanju družbe?

Zaradi vsakodnevne rutine in obilice vsakodnevnih poslovnih dogodkov in odločitev se poslovodstva v praksi skozi čas velikokrat oddaljijo od osnovnih zastavljenih ciljev.

Zunanji sodelavci z vsakodnevno problematiko družbe niso obremenjeni, zato je njihovo mnenje ali predlog rešitve vsakokratne situacije lahko bolj objektiven in lahko zadevo prikaže v iz drugih vidikov. Ocenjena tveganja, poslovni položaj družbe, vse okoliščine sklenitve posla zunanji svetovalec oceni velikokrat precej drugače kot lastniki ali poslovodja. Razlog za takšno oceno je v tem, da zunanji svetovalec situacijo dojema in razume povsem poslovno in ni obremenjen z zgodovino dogodkov ali kakršnih koli povezav iz preteklosti.

 

Glede na dolgoletne izkušnje na najvišjih vodilnih in vodstvenih mestih vam lahko zagotovimo objektiven in praktično-realističen pogled na vsakokratno situacijo v družbi ter predlagamo poslovne rešitve, ki bodo v največji meri v korist družbe