Finančno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje postane nujno, ko družbi zmanjkuje virov za poplačila inse pojavijo hude likvidnostne težave. Družba ni sposobna poravnavati svojih obvesnosti, velikokrat je na robu insolventnosti najpogosteje pa so takšne družbe že globoko v stanju insolventnosti.

Kaj pomeni finančno prestrukturiranje?

Finančno prestrukturiranje predstavlja nabor ukrepov oziroma optimiranje nadaljnega razpolaganja z razpoložljivimi viri za zmanjšanje obstoječih obveznosti družbe. Družba mora torej ob predpostavki nadaljnega poslovanja del obstoječih virov (pa tudi prihodnjih) zagotoviti za poplačilo svojih obveznosti. Gre torej za dogovor z upniki družbe o poravnavi obveznosti, pri čemer se običajno spremeni ročnost vračila oz. poplačila obveznosti. Usklajevanje predlogov poteka v sodelovanju z upniki.

Običajno se izvaja v kombinaciji s poslovnim prestrukturiranjam.