Poslovno prestrukturiranje

Vse v naravi se spreminja. Tudi poslovanje družb. Družbe se v času svojega delovanja in poslovanja prav tako spreminjajo. Prihajajo vzponi in padci, povezani z vsakokratno situacijo družbe v poslovnem okolju. Pri vzponih in padcih se družbe običajno poslovno prestrukturirajo, da se prilagodijo novim razmeram v poslovanju. Pri rasti poslovanja običajno družbe dodatno zaposlujejo, najemajo nove sodelavce, kreirajo dodatna poslovne procese, nasploh širijo obvladovanje poslovnih procesov, v skladu z rastjo družbe.

Pri upadu poslovanja družbe običajno iz različnih razlogov niso uspešne pri izvedbi poslovnega prestrukturiranja. Zaradi nepravočasne prilagoditve poslovnih procesov družbe zaidejo v težave, zato je pravočasna izvedba poslovnega prestrukturiranja bistvenega pomena. Ukrepi so velikokrat boleči in jih poslovodstva ne izvajajo dosledno.

Kaj je poslovno prestrukturiranje?

Poslovno prestruktiranje je skupek ukrepov oz. proces, v katerim definiramo in dosledno izvedemo običajno kar drastične ukrepe (spremembe) v delovanju podjetja, da se prilagodimo trenutnemu ali prihajajočemu stanju, pri čemer je bistvenega pomena pravočasno in dosledno izvajanje ukrepov. S poslovnim prestrukturiranjem podjetju omogočimo izboljšanje poslovanja, v skrajnem primeru pa obstoj podjetja oz. nadaljne poslovanje.

Za pripravo in izvedbo ukrepov poslovnega prestrukturiranja je pomembno podrobno poznavanje poslovanja podjetja, kar zagotovimo s pregledom poslovanja v preteklosti, analizo poslovnih dogodkov ter projekcije poslovanja v prihodnosti.

Običajno ukrepe izvedemo v kombinaciji s finančnim prestrukturiranjem.