Skrbni pregled poslovanja

Družbe se pri svojem poslovanju znajdejo v zelo različnih obdobjih svojega obstoja. Podjetje vedno stremi za osnovnim ciljem, za katerega je bilo ustanovljeno: povečanje vrednosti premoženja lastnikov. Povečanje vrednosti zahteva pravočasno in pravilno odločanje poslovodstva. Da bi lahko poslovodstvo sprejemalo pravilne in pravočasne odločitve, ki bodo povečale premoženje družbe, pa potrebuje kakovostne in pravočasne informacije.

Poslovodstvo informacije prejema iz vseh poslovnih procesov, ki v podjetju potekajo. Gre za poslovne informacije, ki pomagajo pri vsakodnevnem odločanju in planiranju kratkoročnih in dolgoročnih aktivnosti.

Pri sprejemanju dolgoročnih in strateških odločitev o prihodnosti družbe pa je priporočljivo opraviti (omejen) skrbni pregled družbe, ki je lahko celovit ali pa usmerjen na pregled določenega področja poslovanja. Največkrat se skrbni pregled izvaja pri spremembah v lastniški strukturi podjetja. Kupci oz. investitorji, ki želijo pridobiti poslovne deleže se želijo prepričati o tem, kam vlagajo sredstva in oceniti tveganja, ki jih investicija v poslovni delež prinaša. 

Glavni namen skrbnega pregleda je prepoznati morebitna tveganja investitorja in se prepričati o kakovosti naložbe.

Skrbni pregled se izvede za določeno časovno obdobje in je lahko ciljno usmerjen. Trajanje izvedbe je časovno omejeno, običajno od dveh tednov do enega meseca, odvisno od obsega pregleda. V ta namen se pravi t.i. podatkovna soba (ang. data room), kjer se zberejo vsi zahtevani podatki oz. podatki, za katere investitor zahteva, da se razkrijejo.