Krizni management – strokovna pomoč podjetjem v težavah

Podjetja, ki so zašla v težave, težko obdržijo svoj položaj na trgu, glede na pozitivno gospodarsko rast in ugodne gospodarske napovedi pa dolgoročno težko sploh obstanejo na trgu, saj konkurenca ne počiva.

Slabo ocenjevanje vseh vrst tveganj in slabo planiranje, sta glavna razloga, zaradi katerih družbe  s katerimi se srečujejo poslovodstva v opešanih podjetjih. Poslovodstva družb veliko prepozno spoznajo resnost položaja, zato ne izvajajo ukrepov, s katerimi bi lahko veliko težav rešili še preden le-te ogrozijo obstoj. Bistvenega pomena je torej pravočasno razumevanje situacije in samopriznanje, da družba potrebuje pomoč zaradi nakopičenih težav, ki jih poslovodstva (in/ali družbeniki) ne zmorejo več učinkovito reševati.

Svoje znanje in izkušnje smo nabirali v letih, ko je kriza že pošteno načela gospodarstvo. Mnogim družbam smo uspešno pomagali iz težkih in zapletenih finančno -poslovnih situacij.

Pripravljen imamo širok nabor v praksi preizkušenih ukrepov, s katerimi družbi omogočimo normalizacijo poslovanja. Kratkoročni ukrepi so velikokrat boleči in neprijetni, vendar nujni za dolgoročni obstoj podjetja.

Sodelovali smo pri številnih primerih finančnih in poslovnih prestrukturiranj, veliko teh družb danes normalno posluje, Z veseljem pa z njimi občasno sodelujemo pri posameznih projektih.

 

Imate težave pri poslovanju? Pošljite vprašanje, z veseljem vam odgovorimo. Lahko pa se tudi srečamo na povsem nezavezujočem razgovoru in poskusimo najti ustrezne rešitve…