Pogosto vprašanje

Pozdravljeni, slučajno smo izvedeli, da je upnik vložil predlog za izbris družbe … Nismo ga prejeli po pošti. Kaj to pomeni za družbo in mene kot direktorja?

26 decembra, 2020

Izbris podjetja iz sodnega (in poslovnega) registra je eden od postopkov prenehanja družbe. Tukaj smo v položaju, ko je to zahtevala tretja oseba. V primeru, da družba ni oddala dveh zaporednih bilanc na AJPES to stori po uradni dolžnosti AJPES. V praksi pa se največkrat dogaja, da vam je nekdo poskusil vročiti poštno pošiljko, ki vam ni mogla biti vročena, ker je družba na navedenem poslovnem naslovu neznana (npr nimate poštnega predala, prostori niso označeni, ipd).

Ne glede na to, da vam pošta ni bila vročena, je predlog za izbris objavljen na portalu AJPES. Rok za ugovor proti izbrisu je dva meseca od objave na portalu AJPES.

V primeru izbrisa družbe lahko upniki zahtevajo povračilo škode od poslovodje (višina škode predstavljajo neplačane terjatve).

Za družbenika družbe pa veljajo tudi omejitve po 10a. ZGD-1 – omejitve pri pridobivanju poslovnih deležev in ustanavljanju novih družb.

Za več informacij nam prosim pošljite osnovne podatke o družbi, bomo preverili položaj družbe.

Lep pozdrav,

<

Nazaj na več vprašanj.

Ne najdete odgovora? Vprašajte.

13 + 1 =