Pogosto vprašanje

Pozdravljeni, TRR imamo blokiran tri mesece, poslujemo preko računa v tujini. Ali je to problem?

18 decembra, 2020

Pozdravljeni, vsekakor gre za težavo. Glede na navedbo, da imate (neprekinjeno?) blokado TRR več kot 60 dni, pomeni, da ste izpolnili eno od domnev kriterija insolventnosti in ste dolžni izvajati ukrepe, ki jih predpisuje ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V bistvu vaš način poslovanja (lahko) pomeni privilegiranje upnikov, predvidevam, da selektivno poplačujete upnike (starih obveznosti, zaradi katerih imate blokiran TRR v RS očitno ne poplačujete), kar pomeni neenakomerno obravnavanje upnikov, ki pa je prepovedano.

Za podrobnejše informacije pošljite mail, pogledamo in vam svetujemo kako naprej. Lep pozdrav

<

Nazaj na več vprašanj.

Ne najdete odgovora? Vprašajte.

11 + 1 =