Predgovor – spletna stran – insolvenčni postopki

Smo v času, ko lastništvo družb in poslovodenje pri družbah, ki zaidejo v poslovne težave postanejo silno breme in “prekletstvo”. Zaradi dobro poučenih upnikov se zadeve rešujejo bistveno težje kot se je tovrstna problematika reševala pred leti.

V času zadnje gospodarske krize, so se upniki skozi številne postopke finančnih prestrukturiranj in stečajev naučili postopkov in ukrepov, s katerimi  poslovodstvom družb, ki končajo v insolvenčnih postopkih pošteno zagrenijo nekaj let življenja. Upniki postavljajo vprašanja, odškodninsko in kazensko preganjajo poslovodstva (in družbenike) in še bi lahko naštevali.

Za veliko tega so si poslovodstva (in družbeniki) velikokrat krivi sami. Nepravočasno ukrepanje in zavlačevanje nujno potrebnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja običajno rezultirajo v stečaju družbe in prenehanju poslovanja. Za nameček se tik pred stečajem dogajajo še razne “kreativne rešitve” za premoženje insolvenčenga dolžnika, s katerimi si poslovodstvo v sodelovanju s tretjimi osebami “prisluži” še odškodninske tožbe in kazenske postopke. Neodplačna razpolaganja, prodaja za neznatno vrednost, izguba poslovne dokumentacije, neenakomerno obravnanje upnikov in prenos dejavnosti so pogosti pojavi preden družba dokončno konča v stečajnem postopku.

Stečaji se bodo vedno dogajali. To je naravni cikel življenja podjetja. Pomembno pa je, da se poslovodstvo (in družbeniki) zavedajo svojih dolžnih ravnanj in postopke speljejo v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Vsega tega ne bi bilo, če bi poslovodstva (in družbeniki) pravočasno zaznala tveganja in težave pri poslovanju, pripravila ustrezne usmeritve poslovanja, spremenili svoje poslovne navade in dosledno izvajala sprejete ukrepe. 

Naše izkušnje kažejo, da se zadeve lahko spravijo v red tako kratkoročno kot dolgoročno, če se jih le lotimo pravočasno in pravilno. Veliko družb, kjer smo pravočasno ukrepe načrtovali in izvedli danes normalno posluje. 

Usmerjeni smo predvsem v preventivno delovanje, torej v obdobje poslovanja, ko se pokažejo prvi znaki, da se pri poslovanju pojavijo dogodki, ki negativno vplivajo na poslovne rezultate. Pristopimo k analizi podjetja in poslovnih dogodkov, ocenimo tveganja in pripravimo preventivne in korektivne ukrepe za izboljšanje poslovanja.

Družbe so pri svojem poslovanju izpostavljene različnim vrstam tveganj. Nekatera tveganja so takšna, ki se jim ne moremo izogniti, pred večino tveganj pa se družba lahko ustrezno zaščiti, če so le tveganja pravočasno prepoznana in se nanje pripravimo.

Na naših spletnih straneh boste našli veliko informacij v zvezi s predstavljeno problematiko, postavite pa nam lahko tudi vprašanja na katera bomo v najkrajšem času tudi odgovorili.